Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Sport- en IJsvereniging Enschede
De Sport- en IJsvereniging Enschede wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met haar of zijn sport; schaatsen, wielrennen en skeeleren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan misschien negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen. Binnen SIJE willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen SIJE een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Eén centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is en blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, begeleiders, ouders en medesporters. Wat belangrijk is hierbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en kan op deze manier herhaling voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van SIJE? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw trainingsgroep juist is, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en/of gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medesporter, trainer of begeleider ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging en/of trainingsgroep;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of begeleider verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van SIJE op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: 
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, hoeveel meldingen, van welke aard deze meldingen waren, hoe de voortgang en afsluiting zijn verlopen.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen SIJE-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen SIJE-verband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten SIJE. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen SIJE.
De vertrouwenspersoon van SIJE is Wilma Wessels-Baas. Wilma is al hel lang lid van SIJE en trainde tot voor kort op maandagavond op de IJsbaan Twente. Door haar drukke werkzaamheden en gezin heeft ze het schaatsen even op een lager pitje gezet, maar wij twijfelen er niet aan dat ze op termijn weer haar rondjes zal gaan rijden. Wilma draagt de vereniging en haar leden een warm hart toe en is graag bereid om mee te denken en te helpen als er onverhoopt problemen zijn of dreigen te ontstaan. Mocht er iets zijn waar je mee zit, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen. Je kunt er vanuit gaan dat zij vertrouwelijk met het probleem zal omgaan en alleen in overleg contact op zal nemen met anderen.

Wilma is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@sije.nl en telefonisch: 06 22 199531.

Aannamebeleid en gedragscode vrijwilligers
SIJE heeft een gedragscode voor de vrijwilligers en een aannamebeleid.
De bovengenoemde stukken zijn via onderstaande links in te zien.

Gedragscode vrijwilligers
Aannamebeleid vrijwilligers